دستگاه آسیاب ادویه

دستگاه آسیاب ادویه محصولی است که در کاخانه ها به منظور تبدیل انواع مواد اولیه به پودری نرم و یکدست به کار می رود. این دستگاه بسته به نوع، دارای تعداد تیغه های متفاوتی می باشد که تعیین کننده قدرت آن در پودر نمودن مواد است. با ورود مواد اولیه به درون مخزن و روشن شدن دستگاه به دلیل وجود تیغه های داخلی دستگاه، پودری یکدست به عنوان خروجی آسیاب تولید می شود.

امکان تیز نمودن تیغه های تعبیه شده در دستگاه بعد از کند شدن، مزیت این نوع از آسیاب های تولید شده می باشد. دستگاه آسیاب ادویه در دو نوع پروانه ای و چکشی به منظور استفاده در بخش های صنعتی تولید می شود که انتخاب میان آنها بستگی به سختی و نرمی موادی دارد که قرار است به وسیله دستگاه آسیاب به پودر تبدیل شود.

تولید دستگاه های آسیاب چکشی و پروانه ای با تعداد تیغه های متفاوت سبب شده تا این دو به لحاظ قدرت آسیاب متفاوت باشند. به سبب این تفاوت می توان انواع ادویه نرم را با نوع پروانه ای و ادویه های سخت را با آسیاب چکشی تبدیل به پودر نمود. ظرفیت تولید ادویه در دستگاه چکشی در هر ساعت بیشتر از نوع پروانه ای است.

دستگاه آسیاب چکشی ادویه

این نوع از آسیاب دارای قدرت بیشتری بوده و به همین دلیل می تواند انواع قلم و دانه ادویه را به خوبی آسیاب کند. به هنگام تولید آسیاب چکشی در داخل دستگاه 24 عدد تیغه 4 لبه قرار داده می شوند که همین امر سبب می شود تا انواع مواد سخت به راحتی به پودری نرم تبدیل شوند. استفاده مداوم از دستگاه آسیاب چکشی سبب می شود تا تیغه های آن کند شوند که مزیت تیغه های این دستگاه در این است که در صورت کند شده یک لبه سه بخش دیگر به خوبی فرآیند آسیاب نمودن را انجام می دهند.

دستگاه آسیاب پروانه ای ادویه

آسیاب پروانه ای به نسبت نوع چکشی قدرت کمتری دارد و تنها برای مواد نرم در صنایع کاربرد دارد و استفاده از آن برای مواد سخت موجب آسیب دیدن قطعات داخل دستگاه و تیغه های آن شده و از عمر مفید دستگاه کاسته می شود. در طراحی ساختار داخلی آسیاب پروانه ای تنها 2 تیغه قرار داده شده است که به دلیل وجود تعداد تیغه ی کمتر درون آن تنها مواد نرم را می توان با این نوع دستگاه، آسیاب نموده. این نوع از آسیاب به نسبت نوع چکشی میزان کمتری پودر را در مدت زمان مساوی تولید می کند.